1. MITTFILSÅKARE

Allt Om BILAR - - Listan -

Kanske en av vå­ra mest okän­da tra­fik­reg­ler: Man får in­te lig­ga och kö­ra i mitt­fi­len då det är 80 kilo­me­ter i tim­men och hög­re. Prin­ci­pen är att mitt- och väns­ter­kör­fäl­tet ska an­vän­das till om­kör­ning, se­dan ska man åter­vän­da till hö­ger kör­fält. Po­li­sen har un­der året haft åter­kom­man­de kam­pan­jer för att stäv­ja elän­det. Bö­tes­be­lopp: 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.