2. HÖ­GER­RE­GELN

Allt Om BILAR - - Listan -

Grund­bul­ten i den svens­ka väg­tra­fik­för­ord­ning­en: Hö­ger­re­geln. Kanske det förs­ta man får lä­ra sig på kör­sko­lan. Men var­för är den då så svår att föl­ja i prak­ti­ken? Bi­lis­ter i små or­ter är bätt­re, me­dan den ver­kar i det när­mas­te bort­glömd i många stör­re stä­der. Finns inga väg­mär­ken så gäl­ler hö­ger­re­geln. Punkt! Bö­tes­be­lopp: 2 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.