4. TUFF BE­LYS­NING

Allt Om BILAR - - Listan -

En del bil­fö­ra­re tyc­ker att det ser tufft ut att ha bå­de dim­ljus och halv­ljus tänt sam­ti­digt. Mö­tan­de tra­fik på kväl­len tyc­ker in­te att det är li­ka tufft ef­tersom dim­lju­sen kan blän­da. Dess­utom är det in­te tillå­tet. Bö­tes­be­lopp: 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.