9. RE­NA SNURREN

Allt Om BILAR - - Listan - Fo­to: LENNART REHNMAN

”Hur svårt kan det va­ra?” Ja, det und­ra­de po­li­sen i Nac­ka ut­an­för Stock­holm på sin fa­ce­book­si­da härom vec­kan. Många bi­lis­ter be­ter sig för­vir­rat när de kör in i en ron­dell. Hu­vud­re­geln är: Blin­ka all­tid när du ska ut ur ron­del­len, även om du ska kö­ra rakt fram. Det är det en­da la­gen krä­ver, men du kan ock­så blin­ka in i ron­del­len om du vill. Bor­de va­ra lätt som en plätt. Men fy­ra av tio har in­te lärt sig än­nu, vi­sar en un­der­sök­ning från Motor­män­nen. Bö­tes­be­lopp om du in­te blin­kar ut ur ron­del­len: 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.