8. KÖ­RA SOM EN TOK FRAM TILL KORS­NING­EN

Allt Om BILAR - - Listan -

Al­la har mött bi­lis­ten som in­te ver­kar vil­ja läm­na fö­re­trä­de, men som tvär­ni­tar i sista stund. El­ler bi­lis­ten som otå­ligt smårul­lar me­dan den vän­tar på sin tur. Det här är in­te til�lå­tet, det räc­ker in­te med att läm­na fö­re­trä­de, man mås­te ock­så vi­sa att man tän­ker gö­ra det. Bö­tes­be­lopp: 1 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.