7. HÅL­LA AV­STÅND

Allt Om BILAR - - Listan -

Det sker he­la ti­den och över­allt. Bi­lis­ter som helt en­kelt in­te be­gri­per att det är livs­far­ligt att lig­ga tätt bakom and­ra, sär­skilt i höga has­tig­he­ter. I en has­tig­het av 110 kilo­me­ter i tim­men hin­ner man rul­la över 30 me­ter in­nan hö­ger­fo­ten hun­nit fram till bromspe­da­len. Bö­tes­be­lopp för kort av­stånd: 2 000 kro­nor, risk för in­dra­get kör­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.