5. DEKORATIONSBELYSNING?

Allt Om BILAR - - Listan -

Obe­grip­ligt många strun­tar i blin­kers, vi­sar fle­ra un­der­sök­ning­ar. I kors­ning­ar strun­tar var fjär­de i att blin­ka vi­sar en un­der­sök­ning av bland and­ra Motor­män­nen. Rik­tigt far­ligt blir det på mo­tor­vä­gen, där på­fal­lan­de många tror att det rå­der blin­kersun­dan­tag. Bö­tes­be­lopp: 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.