580–1 035 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le.

DET­TA HAR HÄNT: Re­dan för­ra må­na­den be­rät­ta­de vi om pro­ble­men med dis­play­en. Det bör­ja­de med att dis­play­en ham­na­de i av-och-på­lä­ge på kväl­lar­na men felet har nu upp­trätt allt allt of­ta­re. Nu är det in­te läng­re så en­kelt som att stänga av bi­len för att dis­play­en ska slu­ta att hänga upp sig. Det blir extra ir­ri­te­ran­de un­der lång­fär­der ef­tersom det in­te går att lyss­na på ra­dio. Vi kan in­te hel­ler kopp­la ihop lju­dan­lägg­ning­en i bi­len med vår Ip­ho­ne6 – bi­len hit­tar in­te te­le­fo­nen. Det gick bra med gam­la Ip­ho­ne4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.