SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! ROST­SKYD­DET? Många av de här bi­lar­na går li­te och mo­del­len är rätt ny, så någ­ra åter­kom­man­de fel har in­te rik­tigt vi­sat sig än­nu. Dock har rost­skyd­det bli­vit ifrå­ga­satt. Det lär vi­sa sig om det är då­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.