Sex mo­to­rer att väl­ja mel­lan

Allt Om BILAR - - Klassikern -

W114/115-mo­del­len till­ver­ka­des mel­lan de­cem­ber 1967 och de­cem­ber 1976 och ha­de en myc­ket stor pa­lett av mo­to­ral­ter­na­tiv. När mo­del­len lan­se­ra­des fanns det till en bör­jan sex mo­to­rer att väl­ja på: 200 och 200D var in­stegs­mo­del­ler­na och där­ef­ter följ­de 220 el­ler 220D samt sex­or­na 230 och 250. Först i april 1972 gick det att be­stäl­la den sex­cy­lind­ri­ga mo­torn M110 i 280 och 280 E, där E:et står för in­sprut­ning.

Christer Jönsson har bytt ut he­la av­gas­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.