Mjuk, tyst och kom­for­ta­bel

Allt Om BILAR - - Klassikern -

För att va­ra en drygt 40 år gam­mal bil är den­na när­mast ett un­der av kom­fort. Den tre­väx­la­de au­to­mat­lå­dan väx­lar mjukt sam­ti­digt som den ra­ka sex­an knappt ger ett ljud ifrån sig. Tack va­re den väli­so­le­ra­de ka­ros­sen hörs ing­et bul­ler från däc­ken vil­ket gör det en­kelt att till­bringa åt­skil­li­ga tim­mar bakom rat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.