Pri­set har bör­jat kry­pa upp­åt

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Trots att Mer­ce­des all­tid va­rit dy­ra att kö­pa som nya har andra­hands­vär­det säl­lan va­rit spe­ci­ellt bra. I dag finns det dock in­te många W114/115-bi­lar kvar vil­ket gjort att pri­ser­na bör­jat att sti­ga, fram­förallt på kon­ti­nen­ten. En ori­gi­nal­bil i ut­ställ­nings­skick bru­kar vär­de­ras till cir­ka 100 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.