OK kö­ra for­do­net i Sve­ri­ge?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

2Får jag, svensk med­bor­ga­re och bo­satt i Sve­ri­ge, fram­fö­ra (kö­ra) i Sve­ri­ge ett i ut­lan­det re­gi­stre­rat for­don?

An­ders Reg­nell SAMU­EL: Kör man ett ut­lands­re­gi­stre­rat for­don vars äga­re har sin hu­vud­sak­li­ga hem­vist ut­om­lands, så får man kö­ra for­do­net i Sve­ri­ge i högst ett år. Den som har sin egent­li­ga hem­vist i Sve­ri­ge och som köpt ett for­don som in­te är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge får bru­ka for­do­net i en vec­ka i Sve­ri­ge. Un­der den ti­den bo­kar man tid för re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. När man fått en in­bo­kad tid får man kö­ra när­mast lämp­li­ga väg till be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.