Jag vill ha gult ljus på bi­len

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Jag vill by­ta till gult strål­kas­targlas på bi­len. Tänk­te ki­ka på li­te oli­ka al­ter­na­tiv; he­la in­sat­ser el­ler plast­film. Hur ser ni på det, vad re­kom­men­de­rar du?

Mvh Jo­han MOR­GAN: Man får in­te för­se strål­kas­tar­gla­sen med fär­gad film, färg el­ler tape och det kon­trol­le­ras vid be­sikt­ning­en. De fles­ta änd­ring­ar från det ur­sprung­li­gen god­kän­da ut­fö­ran­det kon­trol­le­ras och un­der­känns. Du kan by­ta ut he­la strål­kas­ta­ren till ett god­känt ori­gi­nalut­fö­ran­de med gult strål­kas­targlas om det finns till din bil­mo­dell. Mitt råd att är du by­ter till gu­la glöd­lam­por om

du vill ha ett gult ljus på din bil.

Fo­to: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.