Kan jag be­sik­ti­ga med vin­ter­däck?

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON

2Får jag an­märk­ning på att jag har vin­ter­däck un­der som­mar­tid vid be­sikt­ning­en?

Mats MOR­GAN: Nej, det kon­trol­le­ras in­te vid en kon­troll­be­sikt­ning. Där­e­mot är det un­der som­mar­tid in­te tillå­tet att kö­ra om­kring med dub­ba­de vin­ter­däck. Det re­kom­men­de­ras in­te hel­ler att man kör om­kring med odub­ba­de vin­ter­däck på som­ma­ren då bi­lens broms­sträc­ka ökar stort jäm­fört med ett som­mar­däck. Mitt star­ka råd är att an­vän­da som­mar­däck på som­ma­ren och vin­ter­däck på vin­tern!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.