He­la bi­len ska­kar när jag ga­sar

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLS­SON

4Jag har en Vol­vo 940 die­sel med dubb­la väx­ellå­dor. När man ga­sar på 1:ans, 2:ans och 3:ans väx­el ska­kar he­la bi­len. Jag har pro­vat att spän­na kar­dan och stöd­la­ger men det hjäl­per in­te. Vil­ket fel är mest tro­ligt en­ligt dig?

Mvh Jens JO­NAS: Gis­sar att du me­nar väx­ellå­da med över­väx­el som var van­ligt på des­sa bi­lar. Jät­tesvårt dock att sä­ga var felet lig­ger när man in­te prov­kört bi­len själv. Det kan ju lig­ga in­ne i lå­dan, al­ter­na­tivt i dri­vax­lar­na el­ler hjul­lag­ren.

En re­no­ve­ring av väx­ellå­dan är kost­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.