Min Au­di gör vi­nan­de ljud

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Au­di A4 quattro 07:a som ger ett vi­nan­de ljud när man kör på 1:ans, 2:ans och 3:ans väx­el. Det bör­jar ef­ter cir­ka 1 000 varv och ökar med varv­ta­len, hur kom­mer det sig? Det lå­ter in­te li­ka myc­ket när man står stil­la som när man kör med bi­len och det hörs ingen­ting ut­an­för bi­len när man kör.

Tom­mie JO­NAS: Det kan kom­ma ifrån lag­ren in­ne i väx­ellå­dan. Läm­na in bi­len för fel­sök­ning in­nan nå­gon re­pa­ra­tion på­bör­jas då det kos­tar myc­ket att ut­fö­ra en re­no­ve­ring av väx­ellå­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.