Tit­ta om fel lam­pa sit­ter i

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Broms­lju­set ly­ser he­la ti­den på min Re­nault Kangoo som jag köp­te 2004. Vad är det som är fel? Häls­ning­ar An­ni­ka JO­NAS: Det kan an­ting­en va­ra en kort­slut­ning i lamp­hål­lar­na på grund av ett jord­fel el­ler en tra­sig broms­ljus­kon­takt. Tit­ta ock­så så det in­te sit­ter en fel­ak­tig lam­pa mon­te­rad, till ex­em­pel en en­po­lig i ut­tag för en två­po­lig. Kon­trol­le­ra des­sa sa­ker in­nan du går vi­da­re i fel­sök

ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.