Kan in­te öpp­na bakluc­kan

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Helt plöts­ligt kan jag in­te öpp­na bakluc­kan till min Vol­vo V50 från 2006. Det känns som att det mås­te va­ra ett el­fel. Vad kan det be­ro på? Lennart JO­NAS: Det kan myc­ket väl va­ra ett el­fel. An­ting­en brott på kab­la­get till ba­ga­geluc­kan, al­ter­na­tivt fel på själ­va låskis­tan. För jag ut­går ifrån att du har kon­trol­le­rat säk­ring­ar­na?!

Broms­ljus är bra – så länge de ly­ser vid rätt till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.