Fram­ti­dens ja­pans­ka suv

Allt Om BILAR - - Innehåll -

FRANKFURT. Nis­san Gripz sägs vi­sa oss li­te av hur den ja­pans­ka bil­till­ver­ka­ren tän­ker sig fram­ti­dens su­var. Men nå­gon se­ri­e­till­ver­kad bil baserad på kon­cept­bi­len kan vi nog glöm­ma. Synd, för det här är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga.

Kon­cept­bi­len Gripz flörtar med fram­ti­den och med den här bi­len vill den ja­pans­ka till­ver­ka­ren vi­sa li­te hur man tän­ker sig kom­man­de su­var och crosso­vers. Men Nis­san Gripz är sam­ti­digt en länk till histo­ri­en. Det sägs att Dat­sun 240Z – en spor­tig li­ten ku­pé som höjts för att kla­ra ter­räng och som man täv­lan­de med i Sa­fa­ri­ral­lyt på 1970-ta­let – har bi­dra­git

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.