Opel 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Opel lig­ger in­te längst fram när det kom­mer till ladd­hy­bri­der och el­bi­lar –trots att Ge­ne­ral Mo­tors var snabbt ute med sin Volt/ Am­pe­ra. Istäl­let för­li­tar sig Opel på att för­brän­nings­mo­torn ska hål­la ne­re CO2­ut­släp­pen. När nya Ast­ra pre­sen­te­ra­des fick vi ve­ta att det in­te finns någ­ra pla­ner på en hy­brid­ver­sion. Opel är tvingade att föl­ja GM:s po­li­cy när det kom­mer till driv­li­nor och GM har ge­nom åren in­te va­rit känt för att age­ra snabbt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.