Mer­ce­des 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Även om BMW var förs­ta mär­ket som pop­pa­de upp miss­tänkt för ett lik­nan­de fusk som VW är det Mer­ce­des som all­ra tydligaste stått bred­vid VW i in­tro­duk­tio­nen av die­sel­bräns­let i USA. Mer­ce­des val­de ock­så ny­li­gen att fort­sät­ta sin pla­ne­ra­de lan­se­ring av die­sel­bi­lar i Ja­pan, trots skandalen. Mer­ce­des har än­då en hel rad dug­li­ga driv­li­nor och är den till­ver­ka­re som nu kanske all­ra, all­ra hår­dast sat­sar på ladd­hy­bri­der. På kort sikt kom­mer Mer­ce­des di­es­lar att drab­bas av VW-skandalen men på lång sikt finns väl­digt håll­ba­ra al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.