Peu­geot/Ci­troën/DS 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

I Pa­ris har det pra­tats om att för­bju­da die­sel­bi­lar och den se­nas­te de­bat­ten kom­mer att ge die­sel­mot­stån­dar­na fler ar­gu­ment. PSA-grup­pen har pre­cis som Opel in­ve­ste­rat sto­ra be­lopp på die­sel­tek­no­lo­gin och valt den fram­för att ut­veck­la ladd­hy­bri­der och el­bi­lar. Nu är jag sä­ker på att ut­veck­lings­av­del­ning­en un­der nya kon­cern­che­fen Car­los Ta­vares job­bar för hög­tryck för att ta till­ba­ka för­lo­rad mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.