BMW AL­PI­NA B7.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW har job­bat fram en ny 7-se­rie men det ver­kar som att vi får vän­ta på en M7-va­ri­ant. Tills dess blir det här det snab­bas­te lyx­å­ket från BMW - en Al­pi­na B7. För­änd­ring­ar­na är nå­got dis­kre­ta med ba­ra små de­sign­ny­he­ter. Det blir en Al­pi­naspoi­ler och nya hjul – och fler häst­kraf­ter, li­te drygt 600.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.