HYUN­DAI I30 N.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Hyun­dai job­bar på med si­na värsting­bi­lar un­der varu­mär­ket N – som i Namy­ang, nam­net på ut­veck­lings­av­del­ning­en. Ti­di­ga­re har N-gäng­et ar­be­tat in­ten­sivt till­sam­mans med Hyun­dai Motorsport och de­ras ral­ly­bil, i20 WRC. Men sats­ning­en ska ock­så re­sul­te­ra i bi­lar till oss bil­kö­pa­re och på bil­den syns den all­ra förs­ta, en i30 N.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.