JA­GU­AR F-TY­PE SVR.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ja­gu­ars snyg­ga F-Ty­pe ska tuf­fas till med en SVR-ver­sion. Här kan vi räk­na med över 600 rätt vil­da häst­kraf­ter. Ut­se­en­det har för­änd­rats för att mat­cha mo­torns pre­stan­da med en läg­re front, stör­re luftin­tag, stör­re bakvinge och stör­re ke­ra­mis­ka brom­sar och stöt­däm­pa­re. Ryk­tet sä­ger att SVR blir fyr­hjuls­dri­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.