MER­CE­DES GLC COUPÉ.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det finns få bil­fö­re­tag som ga­sar så myc­ket som Mer­ce­des. Fö­re­ta­gets svens­ke för­sälj­nings­chef Ola Käl­le­ni­us el­dar på och mo­dell­pro­gram­met sväl­ler. I som­ras fick vi se nya GLE och GLC samt fräc­ka GLE Cou­pe. Och det är klart att Mer­ce­des ska byg­ga en ut­ma­na­re till BMW X4 – en GLC Coupé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.