OPEL AST­RA GSI.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Opel Ast­ra loc­ka­de fram många ap­plå­der på bil­sa­long­en i Frankfurt ny­li­gen. Opel pla­ne­rar för en många ver­sio­ner av Ast­ra för att öka för­sälj­ning­en, bland an­nat den här GSI-mo­del­len som vi får i vän­tan på en OPC-mo­dell. Av­gas­rö­ren blir stör­re och även takspoi­lern väx­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.