AU­DI Q1.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­dis suv-pro­gram väx­er med nya Q1. Det här ska va­ra den all­ra förs­ta bil­den på bi­len som nu är ute på de förs­ta te­strun­dor­na – för­klädd till en VW Ti­gu­an. Q1 ska byg­gas på MQB-platt­for­men, för­stås, och vi­sas un­der 2016, kanske la­gom till bil­sa­long­en i Genè­ve. Ryk­tet sä­ger att vi kom­mer att få se en SQ1 ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.