NIS­SAN QASHQAI.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Den här bi­len för­bryl­lar oss. En Nis­san Qashqai ute på vägar­na? Men det är all­de­les för ti­digt för en an­sikts­lyft­ning­en på bi­len som kom för­ra året. Hand­lar det om en USA-ver­sion? El­ler är det en test­kör­ning av en ny mo­tor? Den en­da vi­su­el­la skill­na­den jäm­fört med da­gens mo­dell är en ne­der­de­len av den främ­re kofång­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.