PORSCHE 911.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

An­sikts­lyf­ta 911 för mo­dellår 2016 in­ne­hål­ler en hel del ny­he­ter. Fron­ten på­min­ner en hel del av den från Cay­man GT4 som ny­li­gen pre­sen­te­rats. Un­der hu­ven sit­ter en sex­cy­lind­rig rak tur­bo och vi får en ny ratt och nytt in­for­ma­tions­sy­stem. Vi miss­tän­ker ock­så att det här kan va­ra en bas­ver­sion kal­lad GT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.