ASTON MAR­TIN DB11.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Aston Mar­tin har be­rät­tat att de­ras näs­ta su­persport­bil ska dö­pas till – DB11. Och det är klart att bi­len re­dan va­rit ute på test­vä­gar­na. Här finns en hel del ny­he­ter un­der hu­ven – till ex­em­pel att V8-mo­torn häm­tas från Mer­ce­des AMG, men att V12-mo­torn från den gam­la Ford-fa­bri­ken i Köln finns kvar i pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.