Bil­poo­ler po­pu­lärt

Allt Om BILAR - - Alltombilar -

Bil­poo­ler blir allt mer po­pu­lä­ra, spe­ci­ellt i stor­stä­der­na. En­ligt en färsk un­der­sök­ning som De­mo­s­kop gjort för OKQ8 är tre av tio stock­hol­ma­re in­tres­se­ra­de av att va­ra med i en bil­pool. Störst in­tres­se för bil­poo­ler är det bland unga. He­la 34 pro­cent i grup­pen 18-34 år de­lar gär­na en bil med and­ra. An­led­ning­en till in­tres­set är att man slip­per onö­di­ga kost­na­der som är för­knip­pa­de med ett bi­lä­gan­de.

ELI­AS ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.