Vol­vo klar vin­na­re

Allt Om BILAR - - Brev @ -

Tyc­ker att du mis­sar att lyf­ta fram att Vol­vo-mo­torn har läg­re li­ter/mil och tyc­ker ock­så att XC90 är en klar vin­na­re i mil­jö­ka­te­go­rin då den drar mind­re. Om du re­dan gett Au­di vins­ten i mo­tor­ka­te­go­rin för att den ha­de mer häs­tar, så kan du ju in­te lå­ta det­ta spil­la över på mil­jö­ka­te­go­rin ock­så.

JAN-ERIK:

Jim­my

I ka­te­go­rin mo­tor så be­dö­mer vi ock­så kör­bar­het och he­la driv­li­nan. I mil­jö­be­ty­get finns be­döm­ning­en på hur väl mo­torn ba­lan­se­rats av­se­en­de ut­släpp och häst­kraf­ter. Jag tyc­ker att en mo­torn som ger många häst­kraf­ter, men låg för­bruk­ning, ska pre­mie­ras fram­för en mo­tor som ”ba­ra” har låg för­bruk­ning. Men i des­sa da­gar vet vi för­stås in­te hur den lå­ga för­bruk­ning­en kom­mit till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.