Ett verk­ligt cab-fynd

Allt Om BILAR - - Brev @ -

I din ar­ti­kel om cab­bar tyc­ker jag att du glöm­de en – Chrys­ler Sebring. Ett verk­ligt fynd och en gli­da­re med V6-an från Chrys­ler/Mitsub­hishi. På­stås va­ra värl­dens mest sål­da cab (cir­kaa 85 000 ex år­li­gen mel­lan 1985-1995). Lee Icacoc­ca, sam­ma kil­le som gjor­de Mustang­en, är ock­så fa­der till den­na cab. Lee på­stås ha köpts över från Ford till Chrys­ler för en kro­na. In­te li­ka bil­lig är Chrys­lern men bra pris har den i Sve­ri­ge. Nor­malsli­ten bil i Sve­ri­ge cir­ka 50 000 kro­nor

JAN-ERIK:

Ett bra tips, ska tit­ta till den.

Chrys­ler Sebring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.