Po­li­sen har öpp­nat ögo­nen

Allt Om BILAR - - Brev @ -

Det som är or­dent­ligt ir­ri­te­ran­de är när bi­lis­ter lig­ger i mit­ten­fi­len på Sö­der­täl­je­vä­gen (E4). Det är för­bju­det att kö­ra där om man in­te kör om en­ligt po­li­sen. Man får in­te kö­ra om dom som kör i mit­ten­fi­len på hö­ger si­da; det är för­bju­det en­ligt po­li­sen. Så om jag kör i hög­ra fi­len för att kom­ma för­bi dom så mås­te jag by­ta fil och kor­sa två fi­ler för att kom­ma för­bi dom för att sen gå till­ba­ka till hög­ra fi­len.

Klas Wahl­gren

JAN-ERIK:

Ja, det är oer­hört ir­ri­te­ran­de men gläd­jan­de nog så har po­li­sen öpp­nat ögo­nen li­te mer för det där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.