Jag bru­kar kö­ra om snabbt

Allt Om BILAR - - Brev @ -

Du glöm­de de djäv­li­gas­te av de djäv­li­ga: de som lig­ger på siså­dar fem kilo­me­ter un­der has­tig­hets­be­gräns­ning­en för att öka far­ten till fem kilo­me­ter över så fort du för­sö­ker kö­ra om.

O Borén

JAN-ERIK: Jag bru­kar kö­ra om snabbt, så att de in­te hin­ner öka far­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.