Förarmiljön ge­nom­tänkt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SPORTSTOLARNA är rik­tigt skö­na och förarmiljön ge­nom­tänkt, vil­ket bi­drar till att gö­ra bi­len fan­tas­tiskt skön att kö­ra. Med ”He­ads Up Dis­play” ser man has­tig­het och na­vi­ga­tion pro­ji­ce­ras på ru­tan me­dan bi­len gli­der fram mjukt på vä­gen. En nack­del med alu­mi­ni­um-chas­sit är att det tar mer plats än ett van­ligt i stål, men Ja­gu­ar har än­då lyc­kats hyf­sat bra med ut­rym­met i ku­pén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.