Snå­las­te mo­torn hit­tills

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN 180 HÄST­KRAF­TER star­ka die­sel­mo­torn drar 4,2 li­ter per 100 kilo­me­ters kör­ning och släp­per ut 111 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Väl­jer man små­sys­ko­net på 163 häst­kraf­ter är man ne­re på mil­jö­bils­siff­ror – 99 gram per kilo­me­ter. Det är den snå­las­te mo­torn som Ja­gu­ar nå­gon­sin gjort. En del av alu­mi­ni­u­met och plas­ten i XE är dess­utom åter­vun­net ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.