Allt finns som dy­ra till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET MÅS­TE TY­VÄRR ry­ka någ­ra ge­ting­ar på grund av de höga pri­ser­na för ut­rust­ning. Ef­tersom bi­len är så pass pris­värd i sitt grundut­fö­ran­de blir det här sna­ra­re än på eko­no­mi-punk­ten. Ba­ra lac­ken som sit­ter på test­bi­len kos­tar 9 700 kro­nor. Al­la möj­li­ga sy­stem som au­tobroms, ad­ap­tiv fart­hål­la­re och kör­fältsvar­na­re finns – men i stort sett al­la är dy­ra till­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.