Ut­strå­lar själv­sä­ker­het

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JA­GU­AR XE:S NYA alu­mi­ni­umchas­si och den bril­jan­ta fjäd­ring­en sam­ver­kar i en till sy­nes per­fekt sym­bi­os. Här lig­ger man fö­re de and­ra bi­lar­na i klas­sen. Bi­len su­ger sig fast på vä­gen och ut­strå­lar spor­tig själv­sä­ker­het – trots att test­bi­len in­te har mer än 180 häst­kraf­ter. För­res­ten, den går att få med 340 ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.