För­vän­tas få bra be­tyg

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN HAR ÄN in­te kroc­kats av Eu­ro NCAP. Men Ja­gu­ar vän­tar sig högs­ta be­tyg tack va­re sin nya sty­va ka­ross-struk­tur. Bi­len kan ut­rus­tas med fle­ra oli­ka sy­stem för ak­tiv sä­ker­het, ex­em­pel­vis au­tobroms och ”blind spot mo­ni­to­ring” som var­nar när en bil be­fin­ner sig i din dö­da vin­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.