Ag­gres­siv och mus­ku­lös

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JA­GU­AR XE SER rik­tigt bra ut. Luftin­ta­gen, den sto­ra gril­len, de ag­gres­si­va frontstrål­kas­tar­na och den långt bak­skjut­na ku­pén gör att den ser rik­tigt mus­ku­lös ut. Sam­ti­digt är den pre­cis så so­fisti­ke­rad som vi för­vän­tar oss att en Ja­gu­ar ska va­ra. Kanske ha­de man kun­nat ta ut sväng­ar­na mer, men då ha­de vi kanske trött­nat på den ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.