Stil­rent och funk­tio­nellt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN SVARTBLANKA IN­STRU­MENT­BRÄ­DAN knyts har­mo­niskt ihop med de lä­der­be­kläd­da dörr­pa­ne­ler­na, vars stygn är i sam­ma färg som bi­lens ka­ross. Pre­cis som bi­lens ex­te­ri­ör är in­si­dan rätt kon­ser­va­tivt form­gi­ven. Det är stil­rent, funk­tio­nellt och ut­an någ­ra egent­li­ga bris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.