Trev­lig upp­le­vel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TIT­TAR DU PÅ måt­ten för XF så bor­de det här va­ra ett mo­tor­vägs­lok. Men tack va­re fi­nur­lig och på­kostad fjäd­ring i kom­bi­na­tion med en vridstyv ka­ross och ex­akt styr­ning så blir det en väl­digt trev­lig körupplevelse. Kan ba­ra Ja­gu­ar ock­så få till en li­te lät­ta­re käns­la i rat­ten vid nor­mal kör­ning så blir det full poäng. Om jag jäm­för med sto­ra Au­di Q7 känns den bi­len fjä­der­lätt i rat­ten i nor­mal kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.