För­vän­tas bli till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI VET ÄN­NU in­te ex­akt hur den svens­ka im­por­tö­ren har tänkt sig att pa­ke­te­ra XF men det ver­kar som att bra sa­ker som ad­ap­tiv fart­hål­la­re och den stör­re bild­skär­men blir till­val. Här är det of­ta mind­re till­ver­ka­re går bort sig på små mark­na­der som den svens­ka, men vi kan hop­pas att den ut­rust­ningsni­vå du vill ha in­te ska kos­ta bort­åt 100 000 kro­nor extra. Tills vi vet blir det en trea i be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.