Bra även på lå­ga varv­tal

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MÅNGA FRÅ­GAR I DAG om de ska kö­pa die­sel el­ler ben­sin. Sett till ren för­bruk­ning är det väl ing­en tve­kan, men om plån­bo­ken be­stäm­mer är det mer li­ka mel­lan de två fos­sil­bräns­le­na. Mo­der­na ben­sin­mo­to­rer har ock­så ut­veck­lat sitt vrid­mo­ment och de är i dag myc­ket kör­ba­ra även på lå­ga varv­tal. Som Ja­gu­ars tre­li­tersV6:a. Ja­gu­ar säl­jer ock­så XF med en mind­re ben­si­na­re och två oli­ka die­sel­mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.