Sto­lar­na ger bra stöd

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR PER­SO­NA­LEN frå­ga­de om jag vil­le ha skjuts till flyg­plat­sen el­ler kö­ra de dry­ga 30 mi­len själv var det ing­en tve­kan. Det var en njut­ning att kö­ra XF un­der två da­gar i nor­ra Spanien. Sto­lar­na gav bra stöd och ljud­ni­vån var på de spans­ka vägar­na myc­ket låg. Bå­de två- och tre­li­ters­die­seln hör­des i ku­pén aning­en mer än de bäs­ta kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.