Kopp­la­de ur funk­tio­nen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROMS MED TVÅ ka­me­ror som hjälp kun­de vi ty­värr in­te tes­ta. Test­bi­lar­na ha­de ing­en au­tobroms el­ler var­ning. Sy­ste­met som hål­ler bi­len kvar i rätt fil var rätt me­di­o­kert och jag kopp­la­de snabbt ur funk­tio­nen. Val­de jag att rat­ten in­te ska på­ver­kas fanns ing­et ljud ut­an en­bart ett för­sik­tigt ska­kan­de som var­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.