Ty­pisk för pre­stan­da­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JA, NU HAR jag allt­så valt att be­tyg­sät­ta V6-ben­si­na­ren och får väl stå mitt kast. Men siff­ror­na är än­då in­te så hems­ka om man jäm­för med and­ra pre­stan­da­bi­lar. Näs­tan 400 häst­kraf­ter och 450 Nm krä­ver bräns­le men 8,3 li­ter en­ligt kör­cy­keln är än­då väl högt. Den här bi­len blir svår att kö­ra un­der li­tern i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.